Start

www.preventiefomgaanmetagressie.be

Preventief Omgaan met Agressie

    Training, Coaching en Consult

Preventief Omgaan met Agressie

Veiligheidsbeleid

Crisis-

interventietraining

Creatief Omgaan met

Agressie bij Dementie

Preventief Omgaan met Agressie

Intervisie

‘Preventief Omgaan Met Agressie’  is een training- en vormingsaanbod gericht op mensen die in hun werksituatie in direct contact staan met anderen.


Dit trainingspakket wordt gegeven door ervaren trainers die vanuit de praktijk van het eigen werkveld (psychiatrische hulverlening) dit vormingspakket een diepere invulling geven.


Theoretische concepten worden toegelicht en geconcretiseerd aan de hand van opdrachten. Praktijk- en persoonsgerichte toepassingen worden uitgewerkt via casuïstiek en oefeningen. De visie op agressie wordt  geëxploreerd.


Binnen de complexiteit van de agressieproblematiek wordt het belang van preventie onderkend. De eigen gevoelens en reacties in confrontatie met agressie worden bewust gemaakt, en men leert deze  positief te hanteren. Communicatieve vaardigheden t.o.v. agressieve uitingen worden opgebouwd en geweldloos weerbaar leren reageren wordt geoefend. 


Vaardigheden worden door middel van rollenspelen getraind.
Inhoudelijk kunnen we vanuit de sinds jaren  opgebouwde visie en ervaring in de  psychiatrische hulpverlening een zinvol aanbod doen op volgende domeinen:


 

Planning:


Op 21 oktober 2019


Agressie in de Zorg

studiedag voor hulpverleners

uit de gezondheids-, welzijns-, thuis en ouderenzorg


Klik op de vorming voor de flyer.


Copyright © All Rights Reserved  •  Sierens Servaas 2015  •  Privacy Policy   •   Terms of Use